National News

ಜ.26ರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೂ ದಿಶಾ ರವಿಗೂ ನಂಟು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯಾವಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ನಿಮ್ಮಬಳಿಯಿದೆ? ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ದಿಶಾ ರವಿಗೆ ಜ.26ರ ಹಿಂಸಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ...