img

ದುಬೈ: "ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ - ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿ" ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಿಸಲು ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀಲಾದ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ ವೈಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಹು MSM ಅಬ್ದುರ್ರಶೀದ್ ಝೈನಿ ಅಲ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಿತ ಹಲವು ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

img

ದುಬೈ: ಡಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ 20 ನೇ  ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ-ಯು.ಎ.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಅ. 28 ರಿಂದ ನ. 25 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನ. 

ಡಿ. 2,3,4 ರಂದು ಮೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನೀ ಸೆಂಟರ್ (ಡಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ) ಇದರ  20 ನೇ  ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಯು.ಎ.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಅ. 28 ರಿಂದ ನ. 25 ರವರೆಗೆ  ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನ.