img

ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಕಲಾಂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಭಟ್ಕಳ : ದಾನಿಯೋರ್ವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳಕೆಯ ಡಾ.ಎಪಿಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ...

img

ಕೋಲಾರ: ಪೋಷಕರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮನವಿ

ಕೋಲಾರ,: ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲಮಂದಿರ, ...

img

ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಕಲಾಂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಭಟ್ಕಳ : ದಾನಿಯೋರ್ವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳಕೆಯ ಡಾ.ಎಪಿಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ...