Karnataka CM Basavraj Bommai inaugurates 120 ambulances at Vidhana Soudha

By Ameen Zuhaib Published on 12th September 2021, 6:29 pm
Karnataka CM Basavraj Bommai inaugurates 120 ambulances at Vidhana Soudha
Karnataka CM Basavraj Bommai inaugurates 120 ambulances at Vidhana Soudha
Karnataka CM Basavraj Bommai inaugurates 120 ambulances at Vidhana Soudha
Karnataka CM Basavraj Bommai inaugurates 120 ambulances at Vidhana Soudha