ಸುಳ್ಳು ವಯಸ್ಸು, ವಿಳಾಸ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ: ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ

Source: INSA | Published on 4th August 2020, 12:38 AM | Sports News | Don't Miss |

 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ದೇಶೀ ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಸಂಬಂಧ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳು 2020-21ರ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. 
ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಲಲಿರುವ ನೂತನ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿದೆ-
1.ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಕಲಿ / ಡ್ಮಾಏಜ್ ಆಗಿದ್ದ  ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು (ಡಿಒಬಿ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ  ಅರ್ಹತೆಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೋಂದಾಯಿತ ಆಟಗಾರರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ನಕಲಿ / ಟ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಡಿಒಬಿ ಪ್ರೂಫ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಮಾನತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನುಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ 
2. 2020-21ರ ಸೀಸನ್ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನು ನಕಲಿ /ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅಮಾನತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯೋಜಿತ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
3. ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಳಾಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಅಂತಹಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಬಿಸಿಸಿಐ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯೋಮಾನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ, 14-16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಲ್ಲಿ, ಜನನದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಆಟಗಾರನ ಜನನ ದಿನಾಂಕವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು. 
ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು, ಮೀಸಲಾದ 24/7 ಸಹಾಯವಾಣಿ (9820556566/9136694499)  ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು : "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಂಬರುವ ದೇಶೀ ಋತುವಿನಿಂದ  ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ  ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದವರು  ಭಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು " ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದರು
"ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳು  ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಂಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ."
ಬಿಸಿಸಿಐ ಖಜಾಂಚಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಧುಮಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Read These Next

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ; ವಾರ್ನರ್, ಮಾರ್ಷ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ಔಟಾಗದೆ 77, 50 ಎಸೆತ, 6 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (53, 38 ಎಸೆತ, 4 ...

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದ ಸುಮಿತ್, ಅವನಿ; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಚಿನ್ನ ಸಹಿತ ಐದು ಪದಕ

ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎಫ್64 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 68.55 ಮೀ.ದೂರಕ್ಕೆ * ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆದು ತನ್ನದೇ ವಿಶ್ವ ...

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದಂತೆ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಪ್ಯೂವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಸರವರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಅಬಕಾರಿ ದಾಳಿ: ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ವಶ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಇಂದಿರಾನಗರ, ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಿಗುಣಿ, ತಲ್ಲೂರು ಅಂಗಡಿ ಕೈಮರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ...

ಕೋವಿಡ್ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ. ಎರಡು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಆತಂಕಪಡದೇ ಶಾಲಾ ...