National News

ಹಿಂದುತ್ವ ಎಜೆಂಡಾ ಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಟಿಎಂ ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ದುರ್ದಳಕೆ;ಕೋಬ್ರಾಪೋಷ್ಟ್ ಕುಟುಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು: ...